Starověk

Série plakátů dějin umění pojednává o malířství, sochařství, architektuře, případně o užitém umění. Vývoj lidské tvorby v oblasti výtvarného umění je zachycen v období od starověku do první poloviny 20. století (surrealismus). Představujeme ve stručnosti jednotlivé umělecké směry i vynikající architekty, malíře a sochaře. Fotografie jednotlivých děl ukazují nejvýznamnější a nejznámější díla jednotlivých výtvarných období. 

Zvolte si variantu:

Cena od 590,00 Kč