Co děláme

Zabýváme se vzděláváním (Besedárium), galerijní činností (Galerie Nemesis) a v neposlední řadě i činností vydavatelskou. Mezi naše vydavatelské počiny patří od roku 2008 Spisy Josefa Škvoreckého nebo Portfolia českých, slovenských a světových malířů žánru fantasy a sci-fi. 

Josef Škvorecký a Václav Krištof (autor plakátů)
Konference v Náchodě, 2004

O společnosti

Naše společnost Books and Cards, s. r. o. byla založena v roce 1998 Václavem Krištofem.  Kromě výše uvedeného jsou s společností úzce provázány další aktivity a projekty, jako například činnost Společnosti Josefa Škvoreckého nebo historie škol nesoucích jméno tohoto významného spisovatele. V roce 1993 založil Václav Krištof Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého, humanitně zaměřené se 4 letým a osmiletým cyklem. V roce 1998 vznikla jako součást gymnázia Vyšší odborná škola tvůrčího psaní Josefa Škvoreckého, jediná svého druhu v Evropě.

Jako pokračování snah v oblasti školství založil v roce 200 Václav Krištof Literární akademii (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého), s hlavními obory Tvůrčí psaní, Mediální komunikace, Redakční práce, Interaktivní média.  

Společnost Josefa Škvoreckého

Společnost Josefa Škvoreckého byla založena v prosinci 1989 Václavem Krištofem, který je dodnes jejím předsedou. SJŠ vydává publikace spojené s životem a dílem Josefa a Zdeny Škvoreckých, pořádá výstavy spojené s JŠ a nakladatelstvím 68 Publishers a sdružuje zájemce o hlubší poznámí života a díla Josefa Škvoreckého, Zdeny Škvorecké a nakladatelství Sixty-Eight Publishers. Vydává časopis Danny. Pořádala Cenu Josefa Škvoreckého (10 ročníků - 2007 - 2016).