Novodobé dějiny pro mladší žáky ZŠ
od roku 1946 - 1989