Novodobé dějiny pro mladší žáky ZŠ
od roku 1946 - 1989

K plakátům je možno objednat projektový den Ze života české společnosti, zaměřené na toto období.